10/08/11

Buah Roh

Galatia 5:22-23


Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.  
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance: against such there is no law. 
KASIH - LOVE
 

SUKACITA - JOY

DAMAI SEJAHTERA - PEACE

KESABARAN - LONGSUFFERING

KEMURAHAN - GENTLENESS

KEBAIKAN - GOODNESS

KESETIAAN - FAITH
 KELEMAHLEMBUTAN - MEEKNESS


PENGENDALIAN DIRI - TEMPERANCE


yuk, sama2 berusaha punya buah roh :D

Tidak ada komentar:

Posting Komentar